ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

ผลงานที่เผยแพร่

HIV Service Delivery

A novel Online-to- Offline (O2O) model for pre-exposure prophylaxis and HIV testing scale up.
Anand T, Nitpolprasert C, Trachunthong D, Kerr S, Janyam S, Linjongrat D, ... Phanuphak N.
Journal of the International AIDS Society 2017
Download Here

Implementation of an online HIV prevention and treatment cascade in Thai men who have sex with men and transgender women using Adam’s Love Electronic Health Record system
Anand T, Nitpolprasert C, Kerr S, Apornpong T, Ananworanich J, Phanuphak P and Phanuphak N.
Journal of Virus Eradication 2017
Download Here

Innovative strategies using communications technologies to engage gay men and other men who have sex with men into early HIV testing and treatment in Thailand.
Anand T, Nitpolprasert C, Ananworanich J, Pakam C, Nonenoy S, Jantarapakde J, …. Phanuphak N.
Journal of Virus Eradication 2015