ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

แถลงข่าวผลการวิจัย iFACT ในงาน AIDS 2018 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม

Thu 09 Aug 2018 ข่าวสาร
24 กรกฏาคม 2561 อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายแพทย์อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุล จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับเชิญไปแถลงผลวิจัยเบื้องต้นของการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศกับยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในสาวประเภทสอง หรือ iFACT ซึ่งเป็นการศึกษาหนึ่งในห้าชิ้น ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแถลงผลในงานแถลงข่าวของ AIDS 2018 จากงานกว่า 3,000 ชิ้นที่มีการนำเสนอในการประชุมนี้

โครงการวิจัย iFACT เป็นโครงการที่รับสาวประเภทสอง 20 ราย ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศหรือผ่าตัดเอาอัณฑะออกมาก่อน และไม่เคยใช้ยาฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศแบบฉีดใน 6 เดือนที่ผ่านมา อาสาสมัครอยู่ในโครงการทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ โดยได้รับยาฮอร์โมน estradiol valerate [Progynova®] และ cyproterone acetate [Androcur®] เพื่อการข้ามเพศ ณ วันที่เข้าโครงการ และหยุดทานในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 8 ก่อนที่จะเริ่มทานอีกครั้งจนจบโครงการ อาสาสมัครจะได้รับ PrEP ในสัปดาห์ที่ 3 เพื่อทานจนจบโครงการ

นายแพทย์อัครินทร์ กล่าวว่า ระดับยาฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ PrEP หากแต่ระดับยา Tenofovir ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ PrEP ในเลือดมีการลดลงถึง 13% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายาฮอร์โมนอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ PrEP ซึ่งในขณะนี้ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยกำลังทำการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศกับยาต้านไวรัสที่ใช้เพื่อรักษาเอชไอวี (ART) ในกลุ่มสาวประเภทสองที่มีผลเลือดบวกด้วย ผลเบื้องต้นจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อดูว่าระดับยา Tenofovir ในเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากยาฮอร์โมนหรือไม่ ผลกระทบนี้เกิดจากยาฮอร์โมนสูตรอื่นๆ ด้วยหรือไม่ รวมไปถึงว่าระดับยาที่ลดลงนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางคลินิกของ PrEP ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสองหรือไม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
Hiransuthikul A et al. Drug-drug interactions between the use of feminizing hormone therapy and pre-exposure prophylaxis among transgender women: The iFACT study. 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018), Amsterdam. Abstracts TUPDX0107LB, 2018.

View the Abstract
The press conference video

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

Hiransuthikul - AIDS 2018 iFACT study.pdf

ข่าวสาร