ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

Finance and Accounting Officer/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงาน : Finance and Accounting Supervisor/หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี

Role Overview: To assist the IHRI  in providing the budgeting, financial and accounting information, preparation financial report and reports to Finance and Accounting Manager through Finance and Accounting Supervisor by analyzing financial data and technical assistance to IHRI staff team.
 
Core Accountability & Responsibility:
1. Finance and Accounting Management
- Prepare weekly payment transactions for all projects
- Review supporting document before payment process
- Data entry to accounting system
- Monitor staff cash advance complied with Policy
- Prepare monthly closing and filing document
2. Bank and Payment
- Prepare and upload weekly payment to SCB system
- Co-ordinate with bank for the payment transaction
3. Tax Report
- Prepare Withholding tax certificate support the payment
- Prepare monthly tax return report and submission
4. Capex
- Provide appropriate Capex record
- Coordinate with Operation team to conduct yearly Physical check
- Provide yearly depreciation
5. Finance and Accounting report
- Prepare details for financial statement
- Prepare monthly Budget VS Actual (BVA) report for all projects
6. Carry out the other assignments of supervisor
 
Qualifications and Experience
1. Thai citizen only
2. Bachelor’s degree in accounting/finance or related field
3. At least 3 years-experience in accounting and finance area; accounting system, audit, payment process, finance report, and Tax (VAT, withholding TAX)
4. Experience in international organization is advantage
5. Good English communication both written and spoken
6. Computer literate with strong Microsoft Excel skills and proficiency in accounting software

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน
(2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ
(3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มายังอีเมล recruit@ihri.org สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (ชื่อเดิม หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 252 9958 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

ร่วมงานกับเรา

Introduction to USAID Community Partnership