ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

แกลเลอรี่

Advancing innovations in the HIV Response in Thailand and the Asia-Pacific Region

Advancing innovations in the HIV Response in Thailand and the Asia-Pacific Region

Thu 02 May 2019

A high-level event on 'Advancing innovations in the HIV Response in Thailand and the Asia-Pacific Region', was held today to recognize the outstanding achievements of the Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRC-ARC) in evidence-based innovations to fast-track the HIV response to end AIDS in Thailand and across Asia and the Pacific.
Click To See

Pattaya as a Fast Track City in Ending AIDS

Pattaya as a Fast Track City in Ending AIDS

Wed 27 Feb 2019

การสัมนาทางวิชาการ เรื่อง เมืองพัทยากับการยุติเอดส์
ร่วมจัดโดย โครงการ USAID Community Partnership เมืองพัทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปาร์ควิว 1 โรงแรมสยาม เบย์ชอว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
Click To See

Transgender-Competent Care Workshop 2019

Transgender-Competent Care Workshop 2019

Tue 15 Jan 2019

On January 15, 2019, the Thai Red Cross Tangerine Academy for transgender health in partnership with the Fenway Institute hosted the transgender-competent care workshop. Nearly 120 health care providers, nurses and community health workers from around and beyond the Asia-Pacific region, including Australia, Cambodia, Fiji, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Netherlands, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States and Vietnam, filled the Ballroom of Park Hyatt Bangkok, Thailand. The conference is supported by the United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) under the United States Agency for International Development (USAID) LINKAGES Thailand Project, managed by FHI 360 and the International AIDS Society as the Academic Supporter.
Click To See

The 3rd Asia-Pacific Regional Consultation on PrEP Implementation

The 3rd Asia-Pacific Regional Consultation on PrEP Implementation

Mon 14 Jan 2019

January 14, 2019, Bangkok, Thailand
The 3rd Asia-Pacific Regional Consultation on PrEP Implementation was organized by the Thai Red Cross AIDS Research Centre. The consultation was supported by the United States Agency for International Development (USAID), the United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEFPAR) through the USAID LINKAGES Project, implemented by FHI 360, UNAIIDS, the World Health Organization and the International AIDS Society as an academic supporter.
Click To See

การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เรื่องการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ

การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เรื่องการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ

Mon 18 Jun 2018

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีน ศูนยวิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในหัวข้อการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 120 คน
Click To See

2nd Asia-Pacific Regional Consultation on PrEP Implementation

2nd Asia-Pacific Regional Consultation on PrEP Implementation

Wed 28 Feb 2018

Pullman Bangkok King Power hotel

Brought together key experts in the HIV field to update the status of PrEP Implementation in the region and set out regional goal; exploring and sharing experiences on alternative ways to create demand for PrEP in the region by looking at the 3P’s: Potential PrEP Users, Providers, and Policy Makers; and documenting PrEP service delivery models in the region for scaling up PrEP among key populations.


Click To See

1st Asia-Pacific Consultation on PrEP Implementation

1st Asia-Pacific Consultation on PrEP Implementation

Wed 28 Feb 2018

17 January 2017, Bangkok, Thailand

To advocate for PrEP implementation in the Asia-Pacific countries by sharing experience, lessons learned and opportunities in implementing PrEP


Click To See

ข่าวสาร