ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เรื่องการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ

Mon 18 Jun 2018
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีน ศูนยวิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในหัวข้อการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 120 คน

ข่าวสาร