ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์

Thu 08 Nov 2018

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (CBO standard) ภายใต้โครงการ PEPFAR Incentive Fund (PIF)
Read More

เริ่มมิติใหม่แห่งการให้บริการสุขภาพชุมชนโดยกลุ่มประชากรหลัก

เริ่มมิติใหม่แห่งการให้บริการสุขภาพชุมชนโดยกลุ่มประชากรหลัก

Mon 16 Jul 2018

คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักโรคเอดส์ สำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมพิจารณาแก้ไขร่างการให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศส
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage