ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน การฝึกอบรม (การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี)

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (11-14 มิถุนายน 2561)

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (11-14 มิถุนายน 2561)

Fri 15 Jun 2018

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถมีทักษะในการให้คำปรึกษาที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีทั้งก่อนและหลังการตรวจ รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลแบบเป็นกลุ่ม ทำการประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล แจ้งผลการตรวจ ประเมินความเสี่ยงของการทำร้ายตนเอง
Read More

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (23-27 เมษายน 2561)

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (23-27 เมษายน 2561)

Thu 26 Apr 2018

โครงการ USAID Community Partnership จัดการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมอัมพวาน่านอน จ. สมุทรสงคราม มีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากรในหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage