ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน การฝึกอบรม (ความรู้พื้นฐานด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง)

การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (21-23 พฤษภาคม 2561)

การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (21-23 พฤษภาคม 2561)

Thu 24 May 2018

โครงการ USAID Community Partnership จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
Read More

การฝึกอบรมวิทยากรเพื่อสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ (2-4 เมษายน 2561)

การฝึกอบรมวิทยากรเพื่อสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ (2-4 เมษายน 2561)

Thu 05 Apr 2018

โครงการ USAID Community Partnership จัดการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา มีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากรสมัยใหม่ และ ทดสอบหลักสูตร gender sensitivity training ก่อนการใช้อบรมจริง
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage