News & Events
Work With Us Contact Us
×

เท่าทันโควิด-19: ความเข้าใจเชื้อไวรัส การระบาด การรักษา อคติ และสิทธิมนุษยชน

Fri 10 Apr 2020 News & Events

วันที่ 7 เมษายน 2563 - หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานสัมมนาสาธารณะออนไลน์ เรื่อง "เท่าทันโควิด-19: ความเข้าใจเชื้อไวรัส การระบาด การรักษา อคติ และสิทธิมนุษยชน" เวลา 14.00-15.30 น.

การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกพิเศษที่มานำเสนอหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้ให้ข้อมูลของการระบาด การแพร่เชื้อ และป้องกันที่ถูกต้อง อย่างครบถ้วน หรือแง่มุมของผู้ที่เคยอยู่ร่วมกับเชื้อโควิด-19 เอง โดย นายแพทย์ธนัตถ์ ชินบัญชร จากหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ช่วงระยะเวลาที่สงสัยว่าติดเชื้อ การเข้ารับการรักษา และโดยเฉพาะเมื่อรักษาหายแล้ว ความวิตกกังวลของชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีต่อตัวคุณหมอเอง เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานยังไม่ได้คำนึงถึง และเริ่มจะเป็นปัญหาสะท้อนให้เห็นแล้ว สุดท้าย เป็นมุมมองของนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน อย่างคุณจารุณี ศิริพันธุ์ จากอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ผู้ซึ่งคร่ำหวอดในวงการเอชไอวี ได้ชูประเด็นการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยใช้บทเรียนจากงานเอชไอวีและเอดส์มาประกอบ ได้ย้ำเตือนว่า เราต้องทำการเตรียมพร้อมสังคม เพราะเมื่อผู้ป่วยหายแล้ว เขาจะต้องกลับไปอยู่ในสังคมนั้น และเขาจะอยู่อย่างไรท่ามกลางความหวาดกลัว ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ ขาดองค์ความรู้ และรับข้อมูลเพียงด้านเดียว

งานสัมมนาทางออนไลน์นี้ ได้รับการดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ นักสื่อสารสาธารณะ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ชัยยุทธได้เสริมว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเกิดใหม่นี้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการลดอคติของชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดการรังเกียจเกลียดกลัวกันจนเป็นความรุนแรง กลับมาเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกสักครั้ง เชื่อมั่นว่าเพื่อนเราได้ดูแลตนเองและป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเต็มที่แล้ว เราระวังได้แต่อย่าให้ถึงขนาดระแวงกันเลย สังคมมันจะมีแต่ความรุนแรง

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่:

News & Events